HP Smart Array zarządzanie kontrolerami w CLI

Instalacja HPSSACLI debian

Aby zarządzać naszym kontrolerem w moim przypadku hp P410/1GB najpierw musimy zainstalować hpssacli. 
W tym celu dodajemy repozytorium wraz z kluczami:
w pliku /etc/apt/sources.list 
Dodajemy:
deb http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp jessie/current non-free

Następnie dodajemy klucze kolejno:

curl http://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpPublicKey1024.pub | apt-key add -
curl http://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpPublicKey2048.pub | apt-key add -
curl http://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpPublicKey2048_key1.pub | apt-key add -
curl http://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpePublicKey2048_key1.pub | apt-key add -

Kolejny krok to update oraz instalacja:

apt-get update
apt install hpssacli

Po zainstalowaniu możemy zarządzać kontrolerem z poziomu konsoli. Poniżej lista dostępnych komand:

 HP Smart Array CLI komendy dla linuxa

Show configuration
hpssacli ctrl all show config

Controller status
hpssacli ctrl all show status

Show detailed controller information for all controllers
hpssacli ctrl all show detail

Show detailed controller information for controller in slot 0
hpssacli ctrl slot=0 show detail

Rescan for New Devices
hpssacli rescan

Physical disk status
hpssacli ctrl slot=0 pd all show status

Show detailed physical disk information
hpssacli ctrl slot=0 pd all show detail

Logical disk status
hpssacli ctrl slot=0 ld all show status

View Detailed Logical Drive Status
hpssacli ctrl slot=0 ld 2 show

Create New RAID 0 Logical Drive
hpssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:2 raid=0

Create New RAID 1 Logical Drive
hpssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:1,1I:1:2 raid=1

Create New RAID 5 Logical Drive
hpssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:1,1I:1:2,2I:1:6,2I:1:7,2I:1:8 raid=5

Delete Logical Drive
hpssacli ctrl slot=0 ld 2 delete

Add New Physical Drive to Logical Volume
hpssacli ctrl slot=0 ld 2 add drives=2I:1:6,2I:1:7

Add Spare Disks
hpssacli ctrl slot=0 array all add spares=2I:1:6,2I:1:7

Enable Drive Write Cache
hpssacli ctrl slot=0 modify dwc=enable

Disable Drive Write Cache
hpssacli ctrl slot=0 modify dwc=disable

Erase Physical Drive
hpssacli ctrl slot=0 pd 2I:1:6 modify erase

Turn on Blink Physical Disk LED
hpssacli ctrl slot=0 ld 2 modify led=on

Turn off Blink Physical Disk LED
hpssacli ctrl slot=0 ld 2 modify led=off

Modify smart array cache read and write ratio (cacheratio=readratio/writeratio)
hpssacli ctrl slot=0 modify cacheratio=100/0

Enable smart array write cache when no battery is present (No-Battery Write Cache option)
hpssacli ctrl slot=0 modify nbwc=enable

Disable smart array cache for certain Logical Volume
hpssacli ctrl slot=0 logicaldrive 1 modify arrayaccelerator=disable

Enable smart array cache for certain Logical Volume
hpssacli ctrl slot=0 logicaldrive 1 modify arrayaccelerator=enable

Enable SSD Smart Path
hpssacli ctrl slot=0 array a modify ssdsmartpath=enable

Disable SSD Smart Path
hpssacli ctrl slot=0 array a modify ssdsmartpath=disable

 

Pozdrawiam 😉