Usuwanie pakietu exim w debianie

Czerwiec 30th, 2017

Witajcie,

Tak czysto praktycznie o tym jak usunąć jakiś pakiet w debianie i wyczyścić wszystkie ślady po nim na podstawie pakietu „exim”

 

Więc wydajemy polecenia jak poniżej:

 

apt-get remove exim4 exim4-base exim4-config exim4-daemon-light
apt-get purge exim4 exim4-base exim4-config exim4-daemon-light

HP Smart Array zarządzanie kontrolerami w CLI

Czerwiec 21st, 2017

Instalacja HPSSACLI debian

Aby zarządzać naszym kontrolerem w moim przypadku hp P410/1GB najpierw musimy zainstalować hpssacli. 
W tym celu dodajemy repozytorium wraz z kluczami:
w pliku /etc/apt/sources.list 
Dodajemy:
deb http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp jessie/current non-free

Następnie dodajemy klucze kolejno:

curl http://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpPublicKey1024.pub | apt-key add -
curl http://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpPublicKey2048.pub | apt-key add -
curl http://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpPublicKey2048_key1.pub | apt-key add -
curl http://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpePublicKey2048_key1.pub | apt-key add -

Kolejny krok to update oraz instalacja:

apt-get update
apt install hpssacli

Po zainstalowaniu możemy zarządzać kontrolerem z poziomu konsoli. Poniżej lista dostępnych komand:

 HP Smart Array CLI komendy dla linuxa

Show configuration
hpssacli ctrl all show config

Controller status
hpssacli ctrl all show status

Show detailed controller information for all controllers
hpssacli ctrl all show detail

Show detailed controller information for controller in slot 0
hpssacli ctrl slot=0 show detail

Rescan for New Devices
hpssacli rescan

Physical disk status
hpssacli ctrl slot=0 pd all show status

Show detailed physical disk information
hpssacli ctrl slot=0 pd all show detail

Logical disk status
hpssacli ctrl slot=0 ld all show status

View Detailed Logical Drive Status
hpssacli ctrl slot=0 ld 2 show

Create New RAID 0 Logical Drive
hpssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:2 raid=0

Create New RAID 1 Logical Drive
hpssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:1,1I:1:2 raid=1

Create New RAID 5 Logical Drive
hpssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:1,1I:1:2,2I:1:6,2I:1:7,2I:1:8 raid=5

Delete Logical Drive
hpssacli ctrl slot=0 ld 2 delete

Add New Physical Drive to Logical Volume
hpssacli ctrl slot=0 ld 2 add drives=2I:1:6,2I:1:7

Add Spare Disks
hpssacli ctrl slot=0 array all add spares=2I:1:6,2I:1:7

Enable Drive Write Cache
hpssacli ctrl slot=0 modify dwc=enable

Disable Drive Write Cache
hpssacli ctrl slot=0 modify dwc=disable

Erase Physical Drive
hpssacli ctrl slot=0 pd 2I:1:6 modify erase

Turn on Blink Physical Disk LED
hpssacli ctrl slot=0 ld 2 modify led=on

Turn off Blink Physical Disk LED
hpssacli ctrl slot=0 ld 2 modify led=off

Modify smart array cache read and write ratio (cacheratio=readratio/writeratio)
hpssacli ctrl slot=0 modify cacheratio=100/0

Enable smart array write cache when no battery is present (No-Battery Write Cache option)
hpssacli ctrl slot=0 modify nbwc=enable

Disable smart array cache for certain Logical Volume
hpssacli ctrl slot=0 logicaldrive 1 modify arrayaccelerator=disable

Enable smart array cache for certain Logical Volume
hpssacli ctrl slot=0 logicaldrive 1 modify arrayaccelerator=enable

Enable SSD Smart Path
hpssacli ctrl slot=0 array a modify ssdsmartpath=enable

Disable SSD Smart Path
hpssacli ctrl slot=0 array a modify ssdsmartpath=disable

 

Pozdrawiam 😉

Mdadm odbudowa raid po awarii dysku

Marzec 6th, 2015

Więc tak uszkodził nam się dysk /dev/sdb lub mamy podejrzenie uszkodzenia i chcemy wymienić dysk. Do dzieła:

 

1.1 Sprawdzamy stan macierzy

# cat /proc/mdstat

Opis:

UU – macierz ok

_U – dysk wyrzucony z macierzy
U_ – j.w

Potrzebujesz więcej informacji: # mdadm –detail /dev/md0

Jeśli dysk ulegnie awarii zostanie wyrzucony z macierzy lub jeżeli my to wykryjemy i mamy dysk na podmiankę to zrobimy to ręcznie:

1.2 Oznaczamy wadliwy dysk jako fail a następnie wyrzucamy go z macierzy:
# mdadm -f /dev/md0 /dev/sdb1
# mdadm -r /dev/md1 /dev/sdb1

Następnie

# mdadm -f /dev/md0 /dev/sdb2
# mdadm -r /dev/md1 /dev/sdb2

1.3 Wyłączamy serwer demontujemy uszkodzony dysk a w jego miejsce montujemy nowy sprawny i włączamy serwer 😉

1.4 Na nowym dysku musimy utworzyć partycje takie same jak na dysku /dev/sda

Zrzucamy układ partycji ze sprawnego dysku

# sfdisk -d /dev/sda > sda.part

Wrzucamy układ partycji z dysku /dev/sda do dysku /dev/sdb

# sfdisk /dev/sdb < sda.part

Następnie musimy poinformować kernela o wprowadzonych zmianach. W tym celu instalujemy pakiet parted (apt-get install parted).

Informujemy kernela o zmianach:

# partprobe

Jeśli z jakiegoś powodu nie posiadasz tego pakietu lub nie możesz go doinstalować, uruchom serwer ponownie.

Powyższe ma sens jeśli dodawany dysk jest o takiej samej pojemności. W przypadku dysków większych, utwórz partycje ręcznie.
Pozostałe miejsce możesz przeznaczyć na przechowywanie mniej wrażliwych danych.

1.5 Dodajemy dysk do macierzy

# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdb1
# mdadm /dev/md1 --add /dev/sdb2
1.6 Po tych zabiegach macierz rozpocznie synchronizację (cat /proc/mdstat aby podejrzeć) 
1.7 W między czasie musimy jeszcze zainstalować gruba na nowym dysku aby system wstał jeżeli padnie dysk /dev/sda.
# grub-install /dev/sdb


Po tych zabiegach znowu mamy pełne bezpieczeństwo oraz poczucie spokoju ;) oczywiście do czasu kolejnej awarii ;)

Kodeki i czcionki Ubuntu 12.04 instalacja

Grudzień 26th, 2014

Paczka kodeków i czcionek dla Ubuntu.

Wystarczy z roota lub sudo wydać polecenie:

 

apt-get install ubuntu-restricted-extras

 

Po zainstalowaniu mamy już wszystko czego nam trzeba do Video i Audio 😉

Dzięki temu zainstalowany zostanie m.in. Adobe Flash, obsługa plików MP3, formatu ACC, QuickTime, XVid i innych. Ponadto zainstalowany zostanie pakiet z podstawowymi czcionkami (Andale Mono, Arial Black, Arial (Bold, Italic, Bold Italic), Comic Sans MS (Bold), Courier New (Bold, Italic, Bold Italic), Georgia (Bold, Italic, Bold Italic), Impact, Times New Roman (Bold, Italic, Bold Italic), Trebuchet (Bold, Italic, Bold Italic), Verdana (Bold, Italic, Bold Italic) oraz Webdings) firmy Microsoft, które namolnie są wykorzystywane na stronach internetowych.

Screen – sztuczki i zapoznanie

Sierpień 25th, 2014

Chciałbym krótko opisać podstawowe opcje i funkcje screen”a

 

Screen służy do podtrzymania zadań wykonywanych w konsolach linuxowych nawet po wylogowaniu się z niej.

Ja korzystam z Debiana i na jego przykładzie będę się opierał 😉

 

Najpierw:

# apt-get install screen

 

Po instalacji aby uruchomić środowisko screen’a wydajemy polecenie:

# screen

Zostaniemy poinformowaniu iż powłoka została uruchomiona. Screen poprosi i kliknięcie dowolnego klawisza w celu przejścia dalej. W nowo utworzonej powłoce możemy wykonywać wszystko tak jakbyśmy byli w zwykłej konsoli.

 

Podstawowe opcje:

Ctrl + d -wyłącza screen’a

Ctrl + a + d -wyłącza screena ale wszystkie odpalone w nim programy działają dalej pojawia się napis „detached” co oznacza że screen działa w tle.

# screen -r – ponowne zalogowanie do sesji screen’a działąjącej w tle.

 

Oczywiście możemy uruchomić dowolną ilość sesji z tymże musimy znać PID każdej z nich sesje w tle możemy sprawdzić za pomocą komendy:

# screen -list

Na wyświetlonej liście pierwsze cyfry to właśnie PID sesji działających w tle.

Aby podłączyć się do sesji działającej w tle:

# screen -r PID

np. screen -r 3245

 

Zapamiętywanie PID nie należny do najprostszych czynności 😉 dlatego też z pomocą przychodzi nam przełącznik -S dodawany po poleceniu. Za jego pomocą możemy nadawać nazwy poszczególnym sesjom. Czyli na przykład jeśli chcemy utworzyć sesję o nazwie

wget, piszemy

# screen -S wget

Potem możemy łatwo się do niej ponownie podłączyć wpisując po prostu

# screen -r wget

 

Dziękuję za uwagę mam nadzieję iż choć troszkę przybliżyłem tajniki magicznego Screen’a

Debian zdalny pulpit X2GO serwer

Sierpień 25th, 2014

W tym artykule postaram się opisać proces uruchamiania zdalnego środowiska graficznego X2GO na Debianie.

Okej więc zaczynajmy.

Pierwsze co musimy zrobić to zalogować się do konsoli po przez dowolnego klienta ssh. Polecam pytty

Następnie musimy zainstalować środowisko graficzna ja korzystam z Gnome bo lubię ;):

 

# apt-get install gnome

Po zainstalowaniu środowiska graficznego przychodzi kolej na X2GO

Najpierw dodajemy repozytoria X2GO do sources.list

Wpis z keyem:

# apt-key adv –recv-keys –keyserver keys.gnupg.net E1F958385BFE2B6E

Następnie

# mcedit /etc/apt/sources.list

I wklejamy repozytoria:

# X2Go Repository (release builds)
deb http://packages.x2go.org/debian wheezy main
# X2Go Repository (sources of release builds)
deb-src http://packages.x2go.org/debian wheezy main

 

Kolejno:

# apt-get update

Następnie:

# apt-get install x2go-keyring && apt-get update

 

Jeżeli wszystkie zabiegi zostały wykonane z powodzeniem to możemy przejść do instalacji X2GO server:

# apt-get install x2goserver x2goserver-xsession

 

Po tych zabiegach mamy środowisko graficzne oczekujące na zdalne połączenie z serwerem 😉

Aby się połączyć musimy mieć klienta dla windowsa będzie to:

x2goclient-3.99.2.1-setup

x2goclient-3.99.2.1-setup

 

Dodajemy sesje i wybieramy środowisko gnome po połączeniu mamy czysty pulpit 😉

Mam nadzieję że się przyda 😉 Pozdrawiam.

 

 

 

 

 

 

 

Debian monitoring temperatury sprzętu.

Kwiecień 14th, 2014

Dziś przydał mi się pewien programik który umożliwia dość ciekawe monitorowanie temperatury podzespołów zamontowanych w obudowie.

 

apt-get install lm-sensors

 

Na wszystkie pytania podczas instalacji odpowiadamy „yes”

 

Po zainstalowaniu najlepiej wykonać restart serwera / komputera

 

Poleceniem: sensors

Podglądamy temperaturę 😉

Mam nadzieję iż się komuś przyda owy sofcik 😉

LMS ręczne generowanie Faktur fakedate

Kwiecień 1st, 2014

Czasami potrzeba ręcznie wygenerować fakturki w LMS. Do tego idzie nam z pomocą Moduł LMS’a payments.

 

Za pomocą komendy:

lms-payments --fakedate=YYYY/MM/DD

 

Możemy wygenerować fakturki dla wszystkich klientów z dowolną datą.

Zmiana domyślnego edytora w Midnight Commander

Marzec 26th, 2014

Aby zmienić dowolnie domyślny edytor tekstu w Midnight Commander w konsoli wydajemy polecenie:

 

update-alternatives --config editor

 

Następnie wybieramy edytor jaki nam odpowiadam po przez wybranie cyfry 1,2,3 lub 4 i zatwierdzamy enter 😉

Po sprawie 😉

Programowanie Kluczyka Renault Laguna 1 PH2

Marzec 24th, 2014

Kluczyk z ośmio pozycyjnym kodem alfanumerycznym rys.1 [1] lub rys.1 [2] :

1.Zapłon musi być wyłączony.

2.Przycisk centralnego zamka nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund.

WSKAZÓWKA: Drzwi muszą zostać zablokowane a następnie odblokowane.

[*]Następujące czynności przeprowadzić w ciągu 10-15 sekund:

1.Nacisnąć dwukrotnie przycisk zablokowania/odblokowania pierwszego kluczyka (w niektórych modelach tylko jeden raz).

2.Nacisnąć dwukrotnie przycisk zablokowania/odblokowania drugiego kluczyka (w niektórych modelach tylko jeden raz).

WSKAZÓWKA: Drzwi muszą zostać zablokowane a następnie odblokowane.

 

 

Done 😉